Špecialisti spracovania plachtovín
pre priemysel, slnečné tienenie, stavby, slávnosti